POLOWANIA ZBIOROWE

W dniu 12 listopada br. rozpoczęliśmy sezon polowań zbiorowych na uroczysku Wólka Poturzyńska. Kult Świętego Huberta Naszego Patrona, uczciliśmy muzyką i sygnałami myśliwskimi podczas pokotu. Królem polowania został kol. Janusz Gizal wyjmując z łowiska gacha. Podczas biesiady omawiane były niewykorzystane szanse dawane przez Patrona. Tekst: Czytaj dalej POLOWANIA ZBIOROWE

ZASILANIE ŁOWISK PIÓREM

Realizując założenia Walnego Zgromadzenia Koła zostały zakupione bażanty i kuropatwy, które zasilą nasze łowiska. Było to możliwe dzięki wzmożonej redukcji drapieżników. W obu obwodach zostało łącznie wpuszczonych 60 bażantów i 150 kuropatw, które powinny znacząco wzmocnić populację pióra w naszych obwodach. Tekst: kol. Andrzej Czytaj dalej ZASILANIE ŁOWISK PIÓREM

100-lecie PZŁ na Lubelszczyźnie

W dniu 16 września 2023 roku odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 100-lecia PZŁ pod hasłem „Myśliwskie smaki Lubelszczyzny”, organizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. W uroczystościach na zaproszenie organizatorów wzięli udział przedstawiciele WKŁ Nr 110 „ORLIK” w Hrubieszowie. W ramach spotkania odbył się konkurs kulinarny pod hasłem „Dobre z lasu”, Czytaj dalej 100-lecie PZŁ na Lubelszczyźnie

Ruja – II etap polowań komercyjnych dla myśliwych zagranicznych w kole WKŁ 110 Orlik w Hrubieszowie

Z dniem 1 sierpnia br. rozpoczęliśmy drugi etap polowań komercyjnych na rogacze w czasie rozpoczynającej się rui. Tym razem gościli u nas myśliwi z Austrii, Danii i Holandii. Już pierwszy dzień polowania zakończył się sukcesem, a mianowicie myśliwy z Austrii pozyskał medalowego kozła na obwodzie 211. Również w kolejnych dniach Czytaj dalej Ruja – II etap polowań komercyjnych dla myśliwych zagranicznych w kole WKŁ 110 Orlik w Hrubieszowie

100 lat Polskiego Związku Łowieckiego

W br. obchodzimy jubileusz 100-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Jest to znakomita okazja do propagowania kultury i naszych tradycji łowieckich wśród społeczeństwa. Biorąc udział w różnego rodzaju festynach, dożynkach, a także organizując wystawy i pokazy okolicznościowe z racji jubileuszu przedstawiamy szerokie pojęcie łowiectwa m.in.: kulturę, sztukę, rękodzielnictwo, Czytaj dalej 100 lat Polskiego Związku Łowieckiego

Lubelskie spotkania 100-letnią tradycją i kulturą łowiecką Zamość 7-8 lipca 2023 roku

Na placu przed Zamojskim Ratuszem odbyły się obchody 100-lecia PZŁ na ziemi zamojskiej, których organizatorem głównym był Zamojski Zarząd Okręgowy PZŁ pod przewodnictwem Łowczego Okręgowego kol. Wojciecha Adamczyka. Nasze koło dostąpiło zaszczytu zorganizowania wystawy trofeów łowieckich podczas obchodów jubileuszu. Wśród odznaczonych i wyróżnionych myśliwych oraz sympatyków Czytaj dalej Lubelskie spotkania 100-letnią tradycją i kulturą łowiecką Zamość 7-8 lipca 2023 roku

Polowanie komercyjne dla myśliwych zagranicznych w kole „Orlik”

Już po raz kolejny myśliwi z Danii gościli na terenach łowieckich dzierżawionych przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie. Nasi przyjaciele odwiedzili nas w dniach od 11 do 13 maja. Pomimo bardzo dużych połaci rzepaku w których zwierzyna znajduje schronienie i tym razem udało się pozyskać osiemnaście rogaczy, Czytaj dalej Polowanie komercyjne dla myśliwych zagranicznych w kole „Orlik”

Zawody strzeleckie myśliwych z hrubieszowskiego Orlika

W dniu 6 maja 2023 roku na strzelnicy „Kumowa Dolina” w Chełmie myśliwi Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110 „ORLIK” w Hrubieszowie przeprowadzili coroczne przystrzeliwanie broni do celów łowieckich, a następnie zorganizowane zostały zawody strzeleckie dla członków naszego koła. Zawody przeprowadzone zostały w następujących konkurencjach śrutowych: zając w przebiegu, oś Czytaj dalej Zawody strzeleckie myśliwych z hrubieszowskiego Orlika

Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110 „ORLIK” w Hrubieszowie

W dniu 23 kwietnia 2023 roku w domku myśliwskim w miejscowości Borsuk odbyło się Walne Zgromadzenie członków Naszego Koła zwołane w trybie zwyczajnym zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Łowieckiego. Obrady rozpoczął Prezes Koła kol. Mariusz Klimkowski, który powitał wszystkich przybyłych myśliwych i stażystów. Następnie dokonano Czytaj dalej Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110 „ORLIK” w Hrubieszowie

Prace gospodarcze w Orliku

W lesie nieopodal miejscowości Borsuk na posesji należącej do Naszego Koło myśliwi i stażyści w bieżącym roku gospodarczym wykonali szereg prac gospodarczych, które miały na celu przede wszystkim poprawić stan infrastruktury, zabezpieczyć już istniejące obiekty przed ich degradacją, a także poprawić estetykę całego terenu. Wykonano część nowego ogrodzenie, Czytaj dalej Prace gospodarcze w Orliku