ZASILANIE ŁOWISK PIÓREM

Realizując założenia Walnego Zgromadzenia Koła zostały zakupione bażanty i kuropatwy, które zasilą nasze łowiska. Było to możliwe dzięki wzmożonej redukcji drapieżników. W obu obwodach zostało łącznie wpuszczonych 60 bażantów i 150 kuropatw, które powinny znacząco wzmocnić populację pióra w naszych obwodach.

Tekst: kol. Andrzej Leśko, kol. Władysław Rataj
Zdjęcia: kol. Władysław Rataj, kol. Piotr Jarczak

Zdjęcia >>