Lubelskie spotkania 100-letnią tradycją i kulturą łowiecką Zamość 7-8 lipca 2023 roku

Na placu przed Zamojskim Ratuszem odbyły się obchody 100-lecia PZŁ na ziemi zamojskiej, których organizatorem głównym był Zamojski Zarząd Okręgowy PZŁ pod przewodnictwem Łowczego Okręgowego kol. Wojciecha Adamczyka.

Nasze koło dostąpiło zaszczytu zorganizowania wystawy trofeów łowieckich podczas obchodów jubileuszu.

Wśród odznaczonych i wyróżnionych myśliwych oraz sympatyków łowiectwa znaleźli się również koledzy z naszego koła.

Organizacja tego typu wydarzeń jest doskonałą okazją do promocji łowiectwa, a także kultywowania naszych bogatych tradycji.

 

Tekst: kol. Andrzej Leśko. Kol. Władysław Rataj
Zdjęcia: kol. Władysław Rataj, kol. Jan Szewczyk

Zdjęcia >>