Zawody strzeleckie myśliwych z hrubieszowskiego Orlika

W dniu 6 maja 2023 roku na strzelnicy „Kumowa Dolina” w Chełmie myśliwi Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110 „ORLIK” w Hrubieszowie przeprowadzili coroczne przystrzeliwanie broni do celów łowieckich, a następnie zorganizowane zostały zawody strzeleckie dla członków naszego koła. Zawody przeprowadzone zostały w następujących konkurencjach śrutowych: zając w przebiegu, oś myśliwska oraz konkurencjach kulowych – dzik w przebiegu, stojący rogacz.

Wyniki zawodów:

  • I miejsce – kol. Władysław Rataj;
  • II miejsce – kol. Piotr Jarczak;
  • III miejsce – kol. Arkadiusz Sędłak.

Na zakończenie Prezes Koła kol. Mariusz Klimkowski wraz z Sekretarzem Koła kol. Leszkiem Stanisławczukiem wręczyli myśliwym, którzy zajęli czołowe miejsca puchary i dyplomy.

Dzień na strzelnicy myśliwi spędzili w miłej i koleżeńskiej atmosferze, w duchu Fair-Play.

Tekst: kol. Andrzej Leśko

Zdjęcia >>