Prace gospodarcze w Orliku

W lesie nieopodal miejscowości Borsuk na posesji należącej do Naszego Koło myśliwi i stażyści w bieżącym roku gospodarczym wykonali szereg prac gospodarczych, które miały na celu przede wszystkim poprawić stan infrastruktury, zabezpieczyć już istniejące obiekty przed ich degradacją, a także poprawić estetykę całego terenu. Wykonano część nowego ogrodzenie, przygotowano teren pod myśliwską ścieżkę dydaktyczną, wykonano konserwację bramy wjazdowej na teren posesji, wybrukowano wiatę do składowania tarcicy i drewna, a także przygotowywano nowe urządzenia łowieckie, które zostały przetransportowane i ustawione w łowiskach.

Należy zauważyć, że nieodłącznym elementem gospodarki łowieckiej, prowadzonej w obwodach dzierżawionych przez Nasze Koło, są różnego rodzaju prace gospodarcze, wykonywane przez myśliwych i stażystów. Tak więc oczywistą sprawą jest, że myśliwi nie tylko „gospodarują populacjami zwierząt łownych”, ale także po prostu pracują, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia. I to pracują fizycznie, często w pocie czoła, dla dobra środowiska przyrodniczego, a przy okazji także dla siebie, bo cóż może być równie pięknego – po wielu godzinach i dniach, spędzonych w często stresujących warunkach pracy zawodowej, jak możliwość pożytecznego spędzenia czasu w towarzystwie kolegów po strzelbie i to niekoniecznie podczas polowania.

Tekst: kol. Andrzej Leśko

Zdjęcia >>