Polowanie na grubego zwierza – Witków

W dniu 5 grudnia 2021 roku w miejscowości Witków na uroczysku „Czarna linia” odbyło się polowanie na grubego zwierza. W polowaniu brało udział siedemnastu myśliwych, którym towarzyszyło siedmiu towarzyszy łowów naganki. Polowanie prowadził kol. Janusz Gizal, a zabezpieczającym polowanie w gorący posiłek dla naganki i myśliwych był kol. Tomasz Pastoszuk. Królem polowania został kol. Władysław Rataj, którego św. Hubert obdarzył dwoma dzikami na rozkładzie. Polowanie zakończyło się w koleżeńskiej atmosferze przy wspólnym ognisku.

Zdjęcia >>